CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HỮU ĐỨC

ĐC: 1156 Quốc lộ 1A, P. Tân tạo A, Q. Bình tân, Tp.HCM
ĐT: 028.3756 1145, Fax: 028.38770815
Mobile: 090 3932 866
E-Mail: tinductantao@hcm.vnn.vn
Site: www.tolecachnhiet.com.vn, www.thd.com.vn

Gửi thông tin liên hệ

Mã code:

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HỮU ĐỨC

 ĐC: 1156 Quốc lộ 1A, P. Tân tạo A, Q. Bình tân, Tp.HCM
 ĐT:  028.37561145, Fax: 028.38770815
 Mobile: 090 3932 866
 E-Mail: tinductantao@hcm.vnn.vn
 Site: www.tolecachnhiet.com.vn, www.panelkholanh.com.vn

Liên hệ với chúng tôi.