THD Panel Roofing

The rain-resistant and insulates

THD Panel PVC board

   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HỮU ĐỨC

   ĐC: 1156 Quốc lộ 1A, P. Tân tạo A, Q. Bình tân, Tp.HCM
   ĐT:  028.37561145, Fax: 028.38770815
   Mobile: 090 3932 866
   E-Mail: tinductantao@hcm.vnn.vn
   Site: www.tolecachnhiet.com.vn, www.panelkholanh.com.vn

  Liên hệ với chúng tôi.